تاریخ : پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹ Thursday, 29 October , 2020

آلبوم بوسه بر بال های پروانه علی جعفری پویان

۱۷اردیبهشت
آلبوم “بوسه بر بال های پروانه” از “علی جعفری پویان”
جدیدترین

آلبوم “بوسه بر بال های پروانه” از “علی جعفری پویان”

"علی جعفری پویان" نوازندۀ توانای کشورمان در جدیدترین آثار خود آلبومی با نام "بوسه بر بال های پروانه" را روانۀ بازار کرد.