تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹ Sunday, 25 October , 2020

آلبوم یه سر و دو گوش

۱۶مرداد
آلبوم یه سر و دو گوش از نجوا خبازیان
موسیقی ایی برای کودکان

آلبوم یه سر و دو گوش از نجوا خبازیان

"نجوا خبازیان" به همراهی "حبیب بدیری" در آلبومی با نام "یه سر و دو گوش" برای کودکان خواندند.