تاریخ : دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 1 March , 2021

ارکستر تک نفره مهدی عطاریان

۰۴مهر
ارکستر تک نفرۀ “مهدی عطاریان”
در نهایت مجوز گرفت

ارکستر تک نفرۀ “مهدی عطاریان”

‌‌"ارکستر تک نفره مهدی عطاریان" به ادبیات حقوقی - اداری هنر ایران راه یافت و مجوز گرفت.