تاریخ : پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹ Thursday, 29 October , 2020

دانشکدۀ موسیقی دانشگاه هنر تهران

۰۵شهریور
طرح آوازی “دشتی” اثر “امیرحسین رئوفی” منتشر شد
ویدئو

طرح آوازی “دشتی” اثر “امیرحسین رئوفی” منتشر شد

موزیک ویدئوی "دشتی" به ساخت و نوازندگی "امیرحسین رئوفی" منتشر شد.