تاریخ : پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹ Thursday, 22 October , 2020

دانلود آلبوم یه سر و دو گوش نجوا خبازیان

۱۶مرداد
آلبوم یه سر و دو گوش از نجوا خبازیان
موسیقی ایی برای کودکان

آلبوم یه سر و دو گوش از نجوا خبازیان

"نجوا خبازیان" به همراهی "حبیب بدیری" در آلبومی با نام "یه سر و دو گوش" برای کودکان خواندند.