گروه موسیقی داماهی
شبکه های اجتماعی

گروه موسیقی داماهی

0 دنبال کننده

گروه موسیقی داماهی در سال 1392 تشکیل شده و متکی بر تجارب گسترده نوازندگانش در گروه های دیگری چون گروه آبرنگ، گروه پیتر سیمانی پور، گروه «دارا دارایی»، گروه نایما، گروه آهیل و ... است. این گروه با هدف تجربه ای نو در تلفیق موسیقی های معاصر با موسیقی جنوب ایران شروع به فعالیت کرد. واژه داماهی از افسانه های قدیمی جنوبی گرفته شده و بیانگر ایده های هنری گروه است. در افسانه های مردم جنوب ایران، از ماهی عظیم الجثه ای به نام داماهی یاد شده که در خلیج فارس می زیسته و در بطن خود یک آرمانشهر نهان داشته است. موسیقی داماهی بدون اصرار به گونه یا سبکی خاص، حاصل همنشینی و همنوازی چند موزیسین ایرانی با گرایش ها و سلایق متنوع با خاستگاه های اقلیمی متفاوت است.

آهنگ ها