سیاوش کامکار
شبکه های اجتماعی

سیاوش کامکار

0 دنبال کننده

سیاوش کامکار سال 1368 در تهران متولد شد. فرزند «پشنگ کامکار» و «سودابه سالم» است. سنتور را به صورت جدی اولین بار از مادرش «سودابه سالم» و سپس نزد «پشنگ کامکار» و «اردوان کامکار» فرا گرفت. در آهنگسازی هنرجوی هوشنگ و ارسلان کامکار بوده و مبانی وسلفژ را نزد احسان ذبیحیفر آموخته است. او عضو گروه ژاو است و تاکنون پنج آلبوم به نام های «بارانی بر دریا»(تکنوازی سنتور)، «از آب ها به بعد»(سنتور و ارکستر) و «باغی در صدا» (کوارتت زهی و سنتور) «رو» (برای گروه سازهای ایرانی) و آلبوم منظره نگاه برای سنتور و ویلنسل را عرضه کرده است. همچنین کنسرت های متعددی از مجموعه قطعات «سیاوش کامکار» در دو دهه اخیر بر روی صحنه رفته است.

آلبوم ها